Projekt Romer

ROMERNA - ett ord och begrepp som får våra hjärtan att vilja göra en insats. I vår historia med Balkanhjälpen har romerna alltid varit en målgrupp som fått del av våra hjälpsändingar, hjälp med bostäder och mat, skolgång osv. Idag är romerna en målgrupp för EU och Svenska myndigheter och man tänker långsiktigt. Vi finns med i detta tänkesätt - man förändrar inte 100-årig tradition som legat och pyrt under kommunismens skyddstäcke och nu kommit upp till ytan med enstaka insatser - här behövs förändringar i tänkesättet hos oss som utförare, lokala myndigheter och regering i mottagarländerna och hos folkgrupperna "romer" på Balkan - den bästa vägen - "Kärlekens väg" - visas i praktisk handling, i attityden att när något misslyckas så reser man sig upp och försöker igen, igen och igen..... - m a o uthållighet och att koppla hjälpen till Evangeliet - i nära anslutning till kristna församlingar på respektive ort ty där sker också på sikt den INTEGRATION som är nödvändig mellan landets kulturella landsmän och landets romer i samhället.
I vårt arbete bland romer på Balkan har vi valt att inte gå ut med information om namn och platser - mycket på grund av den avundsjuka det ofta skapar mellan olika familjer och släkter.


Hälsning

Vi har fått ett nyhetsbrev från Misha & Alika Bakie som jobbar bland romerna i södra Serbien tillsammans med RBU (Roma Bible Union). 

Läs, och begrunda, här (på engelska).

I nyhetsbrevet finns också denna video med romska barn som lovsjunger.

 

 


HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

Under många år har vi varit med och förmedlat hjälp till projekt som "Hjälp till självhjälp" - d v s att hjälpa romska familjer att bygga upp mindre företag. Flera av dessa har lyckats - andra har misslyckats då romerna ofta inte får den hjälp med byråkrati och förordningar som råder på de olika platserna. Det kan gälla reglementen för avgifter på marknadsplatser, tillstånd för kassaregister, redovisning av moms osv osv - och för att romer skall få tillgång till lagliga papper behövs ofta stora summor av mutor. Om myndighetspersoner ser och förstår att dessa romer har en kontakt i väst som hjälper finns det ingen gräns för hur stora och många dessa mutor kommer att vara.
Vår huvuduppgift har varit att hjälpa med trovärdiga kontakter i resp länder. Vi har varit med i kontakten med lokala myndigheter och advokater - varit ett moraliskt stöd för att skydda utsatta romer mot försök till oskäliga mutor och onödiga (påhittade) tillstånd där pengarna går i privata fickor. Vi har 100-tals exempel....

LÄXHJÄLP - SKOLGÅNG

Vår uppgift har varit att samtala med föräldrar och att motivera att satsa på barnens skolgång - tillgång till läxhjälp och att få hjälp med skolmaterial och lunchpaket. Vi stöder flera lokala organisationer som har sitt hjärta i att hjälpa dessa barn med läxläsning, ett mål mat - men också hembesök till familjerna för att se hur situationen är i hemmet.

PILOTPROJEKT

Vi håller för närvarande igång ett PILOTPROJEKT i ett land där vi satsat i storleksordningen 25.000 per år till en familj på 15-tal personer. Det rör sig om "hjälp till självhjälp" och förhoppningsvis kommer detta projekt inom något år visa sig vara framgångsrikt och kunna stå som exempel för nästa familj osv.

KNEZA-PROJEKTET

I samarbete med de kristna församlingarna i Lidköping genomför vi ett projekt i staden KNEZA i Bulgarien varifrån "våra EU-migranter" i Lidköping kommer. De flesta av dessa är släkt med varandra och har en anknytning till en liten romsk pingstförsamling. Vi projekterar och visionerar tillsammans med den lokala församlingen och EU-migranterna i Lidköping och om visionen och projektet kan Du läsa under särskild flik

TOLKNING OCH KULTURFÖRSTÅELSE

Rolf och Lisbeth Wernersson som arbetat på Balkan sedan 1969 har lärt sig språk och kulturförståelse som de delar med sig av till lokala församlingar och föreningar i Sverige - att få en rätt förståelse och insikt om att allt behöver inte vara så svart-vitt som man först har uppfattat en situation för - om man får hjälp att ringa upp och kolla upp med lokala myndigheter och församlingsledare så kan man undvika "luftslott" och hjälpen till enskilda och grupper blir mer effektiv. Här har vi en uppgift och står till förfogande i mån av tid.