Projekt Makedonien

Under ett antal år har vi stått med i förbön och gåvor till det arbete som Slave och Danica Popovski bedriver i Makedonien. Under 2016 började vi skicka pengar till ett jordbruksprojekt. I samband med en allsångskväll under hösten 2016 gjordes en insamling och en anonym missionsvän skänkte en spritt ny anläggning med el-stängsel för djuruppfödning.

Läs mer och följ arbetet på websidan för The Macedonian call.