Projekt Kneza

Balkanhjälpen engagerar sig tillsammans med samtliga kyrkor (via LKS - Lidköpings Kristna Samarbetsråd) i ett projekt för och med EU-migranterna i Lidköping (de s k "tiggarna") för att på sikt bygga upp ett varaktigt arbete för barnens skolgång, projekt som "hjälp till självhjälp" och till detta projekt står vårt insamlingskonto öppet!!!

Läs mer i vår gemensamma broshyr

Insamlade mynt och sedlar

Som vi nämt om tidigare lät Sparbanken i Lidköping insamling av "gamla
mynt och sedlar" gå till Lidköpingsbornas projekt i Bulgarien:
Kneza-projektet som drivs av LKS (Lidköpings Kristna samarbetsråd) -
Resultatet blev 11,402.- för vilket vi tackar gåvogivarna och Sparbanken
i Lidköping för! Vill Du fortsätta bidraga på något sätt så är det
välkommet! Gör som många andra kom till Agape Second Hand - eller skicka
på post - Dina överblivna sedlar och mynt oavsett från vilket land -
frimärken - både stämplade och ostämplade förvandlar vi till
försäljningspaket och intäkterna går till bistånd - svenska ostämplade
använder vi som porto på vår webb-försäljning av böcker! Vår postadress:
Box 2153, 531 02 Lidköping

 

SPARBANKEN I LIDKÖPING STÖDER KNEZAPROJEKTET

NLT (Nya Lidköpingstidningen) skrev den 5 Maj 2017 (vi saxar helt kort):

ELIN Kjell - diakon i Nicolaikyrkan, Lidköping om insamlingen för bulgariska EU-migranters räkning.

Vad innebär den senaste satsningen?

"Alla kyrkor i Lidköping driver sedan en tid ett gemensamt projekt för att stötta tiggande EU-migranter som befinner sig i stan. Den största gruppen kommer från en stad i Bulgarien som heter Kneza. Målet för projektet är att stötta familjerna på hemmaplan genom utbildning till barnen i form av öppen förskola och after school där barnen får hjälp med bland annat läxläsning men även att erbjuda arbetstillfällen för de som anställs i projektet. Den senaste satsningen innebär ett samarbete med Sparbanken i Lidköping där de erbjuder en möjlighet att lämna in gamla mynt (en-, två- och femkronor) som blir ogiltiga från och med 30 juni 2017. Värdet på mynten kommer sedan skänkas till Knezaprojektet.

Vems idé var det?

"Idén kom ifrån Sparbanken när vårt projekt blev offentligt..." Insamlingen kommer att hålla på mellan 8 maj t o m September...."

Arbetet med att bygga en mur runt kyrkan i Knezha framskrider - vi skickar pengar och det skapar arbetstillfällen - snart börjar tillbyggnaden av kyrkolokalen


Uppdateringar

Juni 2018

Arbetet med att bygga en mur runt kyrkan i Knezha framskrider - vi skickar pengar och det skapar arbetstillfällen - snart börjar tillbyggnaden av kyrkolokalen.

2017
Kyrkan som den ser ut idag.....

Kyrkan som den ser ut idag.....

"Kyrkan mitt i byn" - ryktet går att det är  svenskar på besök - förväntan är stor....
"Kyrkan mitt i byn" - ryktet går att det är
svenskar på besök - förväntan är stor....

yster Kristina - vaktmästare och lovsångsledare i  den lilla församlingen - pastor Tony vår tolk ifrån Sofia
Syster Kristina - vaktmästare och lovsångsledare i
den lilla församlingen - pastor Tony vår tolk ifrån Sofia

Pastor Angel med sin gamle far - ansvariga för  utbyggnad och renovering av kyrkan i byn
Pastor Angel med sin gamle far - ansvariga för
utbyggnad och renovering av kyrkan i byn

"Teamet" som besökte Knezha för att berätta om  Lidköpingsbornas vilja att fortsatt ge stöd - här i Sofia: Kristoffer,  Rolf och Börje
"Teamet" som besökte Knezha för att berätta om
Lidköpingsbornas vilja att fortsatt ge stöd - här i Sofia: Kristoffer,
Rolf och Börje