Om oss

Balkanhjälpens vänner är en allkristen fristående förening i syfte att informera och intressera för olika insatser i länderna på och omkring Balkan.

Sociala insatser till föräldralösa barn, utsatta familjer, barnhem, äldre och sjuka förmedlas genom överlåtna medarbetare i ett flertal länder. Vi garanterar att Din gåva går oavkortat till just det som Du anger på talongen!
Våra omkostnader i övrigt finansieras via Second Handförsäljning och annonsering vilket gör att vi kan garantera att allt som skickas går till det som anges!

Vi stöttar olika översättningsprojekt, hjälper till med tryckkostnader och spridning av god kristen litteratur.

Organisationen Balkanhjälpens vänner bytte 2018 namn till Agape Center (uppdatering av info etc sker allteftersom)

Agape Center Bankgiro: 5560-9853
Kassör: Andreas Edström, Lidköping