Rolf Wernersson's blog

Barmhärtighet

Nyss hemkommen ifrån ett Fem dagars besök i Bulgarien – så är det ordet BARMHÄRIGHET som blivit ett ledord.  Jag hade förmånen att få representera Pingstförsamlingen i Lidköping tillsammans med Elin Kjell – diakon i Svenska Kyrkan, Yvonne Jureheim diakon i Equmeniakyrkan samt Ulica Karlsson, officer (f d ”slumsyster”) på Frälsningsarmén. Vår värd för Bulgarienresan var pastor Stefan Stefanov från Bulgarian Aid Mission i Sofia.

En nyårshälsning

Gott Nytt År kära vänner! Jag förbereder en mångkulturell gudstjänst och fastnar för Jesu ord ”Jag är VÄGEN, SANNINGEN och LIVET..”

Rolfs blogg i Juletid - REFUGEES WELCOME!

Rubriken på svenska – VÄLKOMNA FLYKTINGAR!

Det har varit en annorlunda höst – ifrån ett varmt och välkomnande klimat bland politiker och vanliga ”Svensson” har ord om välkomnande, migration och integration blandats med oro, hot om katastrof och ekonomisk och social kollaps....

Visst blir man påverkad! I debatter är det lätt att hålla med den som senast hade ett inlägg...

Guds kärlek till Romer från Serbien

Migrationsverket berättar att fram till slutet av okt 2010 har över 5000 romer ifrån främst Serbien anlänt och begärt asyl. Samtidigt meddelas att de flesta av dessa blir troligtvis utvisade….. Men, fram till dess – om det blir så – kommer de att möta Svenska samhället via jobbiga utredningar, hälsokontroller, möjlighet till skolgång osv.

Kyrkorna i Sverige har en stor uppgift – visa Kristi kärlek och att omfamna dessa! Kristi kärlek – I honom är vi inte länge jude eller grek, slav eller fri, kvinna eller man……