ÖPPET BREV TILL MIGRATIONSVERKET

ÖPPET BREV TILL MIGRATIONSVERKET – Generaldirektör Mikael Ribbenvik och hans stab – tillika alla politiker i vår riksdag!

En samlad pastorskår och församlingsledare från Pingstkyrkan Lidköping, Pingstkyrkan Skövde och Filipstad måste protestera mot Migrationsverkets agerande och nonchalanta behandling av vår vän, församlingsmedlem och medarbetare Hossein Mohammadi, som sedan januari i år har suttit i förvar i väntan på tvångsdeportation till Afghanistan.

Hossein blev frälst och valde att döpa sig 2014 och bli medlem i Pingstkyrkan i Lidköping. Han har sedan dess varit en aktiv del i församlingen, troget kommit till våra samlingar och frimodigt delat sin gudstro både i församlingen och till vänner utanför kyrkan. Efter att ha upplevt sig hotad och trakasserad på sitt flyktingboende på grund av konversionen, har Hossein även bott hemma hos flera av oss längre eller kortare perioder.

Ni förstår att han står oss nära. Därför har vi också kämpat hårt för att han ska få stanna i Sverige. Vi vet att det inte alltid är lätt att få asyl, men den kyla och nonchalans som mött oss från Migrationsverket i Hosseins fall är chockerande.

Det är ett faktum att Hossein inte är vältalig. Han är blyg och nervös inför myndigheter, men det är ju inget man ska bestraffas för, och därför ville vi bistå Hossein som vittnen vid de välkänt hårda förhör som hålls med asylsökande konvertiter. Då nekade ni Hossein vittnen, trots att han har rätt till det. Varför?

Ni verkar även totalt ha ignorerat alla de skrivelser, namnunderskrifter och intyg vi skickat för att visa den äkthet vi kan se i Hosseins kristna tro. Ni har kort och gott svarat schablonmässigt att ”han har inte kunnat göra sin konversion trovärdig”, utan att ens lyssna på de trovärdiga röster som höjs till hans försvar. Hossein är inte den första flyktingen vi möter, han är inte den första konvertit vi möter, och inte den siste. Vi kan också en hel del om kristen tro. Varför räknas inte vår expertis? Det är inte ett lätt beslut att byta trosuppfattning och världsbild, och det är inte ett beslut som möts av enbart jubel. Utifrån vilken kunskap bedömer ni om en person är kristen eller inte? Det Hossein (enligt er) inte lyckats uttrycka tillräckligt tydligt med ord inför er, har han konsekvent och med all önskvärd tydlighet visat oss under fyra år, i våra kyrkor, i våra hem, och till och med på förvaret i Kållered. Varför vägrar ni lyssna?

Hossein är väldigt rädd, och det är inte obefogad rädsla. Här i Sverige har han upplevt mycket ilska på grund av sin konversion — på stan, på flyktingboendet, på sociala medier, till och med på förvaret i Kållered — och det är i Sverige. Han har flera vänner här i Lidköping som har misshandlats efter att de konverterat.

I ett utlåtande sa ni att ni inte tror att han kommer fortsätta leva som kristen i Afghanistan. När han två gånger varit påväg att tvångsdeporteras har han i desperation ropat till er, gång på gång: ”Jag är kristen!”. Det betyder att alla på förvaret vet att Hossein är kristen. Alla som skickas tillbaka med Hossein vet att han är kristen. Om en, en enda, av dem skulle tycka att han har svikit islam genom att konvertera, kommer han att vara öppet kristen även i Afghanistan, oberoende av vad ni tror.
Ni vet ju mycket väl det här, men vi känner oss ändå tvingade att påminna er: Afghanistan är inte säkert, och det är extremt farligt för kristna. Afghanistan rankas som världens näst farligaste land att leva i som kristen, (enligt Open Doors World Watch List 2018). För tydlighetens skull kanske ni borde omformulera ert utlåtande. Ni kanske menar: ”Vi tror inte att han kommer att överleva som kristen i Afghanistan”?

Käre Mikael och alla Ni andra i maktställning, vi vädjar till er att ni skall återremittera hans asylärende till en NY PRÖVNING — och det är bråttom! Det som måste kunna prövas ännu en gång är om han är en sant genuin kristen, med en äkta omvändelse. Och snälla, lyssna åtminstone på vad vi har att säga då.

Som svar på vårt öppna brev förväntar vi oss ett ärligt svar i detta enskilda ärende! Det svar som Du Mikael kan ge oss kan postas till Pingstkyrkan i Lidköping, eller svara via epost där vi också anger Migrationsverkets ärendenummer!

Med vänlig hälsning
Lidköping 20180723
Michael Borg, vakansföreståndare Pingstförsamlingen Lidköping
Anneli Borg, omsorgs- familjepastor Pingst Lidköping
Henrik Olsson, pastor Källby-Lidköping Pingst
Palle Edström, pastor Örslösa-Lidköping Pingst
Sören Fjällström, tidigare föreståndare Pingstförsamlingen Lidköping
Rolf Wernersson, tidigare pastor Grästorp-Lidköping
Tommy Larsson, Ordförande Pingstförsamlingen Lidköping
Torbjörn Broberg, styrelsen Pingstförsamlingen Lidköping
Sara Karlsson, ungdomsledare pingstförsamlingen Lidköping
Bosse Lindberg, missionsrådet Pingstförsamlingen Lidköping
Stefan Haglund, verksamhetsansvarig Grästorp Pingst
Helene Jälevik, lärare för nyanlända Pingst Lidköping
Bror-Inge Jälevik, lärare för nyanlända Pingst Lidköping
Madeleine Lindvall, föreståndare Agape Center
Jonathan Lindvall, medarbetare Skövde pingstförsamling
Simon Holst, pastor Skövde pingstförsamling
Jenny Nyqvist, läkare och medlem i Falkagårdskyrkan, Vinninga
Bengt Sjöberg, pastor Korskyrkan Filipstad medlem i Integrationsrådet Pingst nationellt