Diplom - Agape är Miljönärvänlig

Idag, 17 april 2018, fick Agape besök av representanter från Lidköpings kommun och fick motta diplom för miljövänligt arbete.

"Märkningen syftar till att stimulera ett ökat hushållande med resurser och återanvändning för att långsiktigt minska vårt avfall. Vår verksamhet arbetar i denna riktning."