Allsångskvällen med temat: Släpp Hossein fri!

 Farsikören sjunger på Allsångskvällen med tema: "Släpp Hossein fri"Släpp Hossein fri! var temat för allsångskvällen på Agape i Lidköping på måndagskvällen den 23 april. Över 60 personer var samlade - varav ett 10-tal Farsitalande.  Allsångskväll betyder mycket sång och musik - Peter och Olivia Enoxon, Valter Svensson, Kjell och Vivianne Olsson , Helen Jälevik med Farsigruppen medverkade. Under programmet kunde Hossein göra sin röst hörd via telefon där han vädjar till alla sina vänner, syskon i församlingarna och till Jesus med innerlig bön om att få bli frisläppt! Det var också detta tema som Rolf Wernersson gav en historisk information omkring - hur Hossein för exakt 4 år sedan blev en del av verksamheten i Pingstkyrkan - då i Grästorp och vidare i Lidköping.

Migrationsverket - Förvaltningsrätten i Göteborg - har vid flera tillfällen bestämt sig för att inte tro på att Hossein omvänt sig av genuina skäl. Man vill påskina att han lät sig döpas eftersom han någon vecka senare skulle på ett muntligt förhör - det var i augusti 2014. Detta är en "efterkonstruktion" av Migrationsverket för att ge tyngd av ett avslag. Sanningen däremot är, att han döptes för sin tro skull och nämnde detta aldrig till sin advokat eller vid förhöret - han hade ingen aning om, att just den handlingen skulle kunna leda till en lättare bedömning i hans asylärende.

Hossein sitter nu i förvaret i Kållered sedan den 10 Januari och har via sin advokat vädjat att få tillbringa sin tid i Lidköping där han har sina vänner, sin församling och ordnat boende hos vänner i församlingen. Rolf citerade från det sista avslaget daterat 20 april och läste upprörd direkta påståenden och överdrifter som man vill använda sig av för att försvara att hålla honom i förvar. Lagtexten förklarar att man inte får hålla någon i förvar längre än 2 månader om det inte finns synnerliga skäl att utlänningen skall avvika eller begå brott osv. Några citat och Rolfs kommentarer:

1. Hossein har inte såsom det åligger honom rättat sig efter beslutet att lämna landet på egen hand..... Rolfs kommentar: hur skall han kunna lämna landet på egen hand utan pass - och då till ett land där lagen uppmanar att han som konvertit (apostat) bör dödas!

2. Han har inte heller bott på den adress som han har lämnat till Migrationsverket eller meddelat någon adressändring - därmed kan han inte anses ha medverkat på det sätt som krävs! Rolfs kommentar: Detta är ren lögn! Han har fortsatt haft sin permanenta bostad på den adress som han tilldelats av Migrationsverket ifrån 2013. Han har fortfarande nyckeln till sin bostad - att han däremot haft varierande övernattningsplatser i närhet till sin församling och arbete på Agape och senare sin skolgång via Pingstkyrkan har varit av praktiska skäl för att slippa åka buss då det är ett fåtal bussförbindelser - men, han har hela tiden stått i kontakt med övriga kamrater på boendet som meddelat om det kommit någon post och då har jag skjutsat honom för att hämta posten! Varför skulle han meddela adressändring när han fortsatt behållt sitt boende - han har däremot blivit uppmuntrad att behålla sitt boende fram till ett uppehållstillstånd då Migrationsverket fortsatt ansvarar för hans fortsatta boende.... Under 2017 uppgavs för säkerhets skull Rolfs hemadress för post ifrån Migrationsverket och Advokaten m fl - så att skicka en förfrågan, skicka en kallelse till samtal osv hade varit ett acceptabelt sätt - kontakten mellan Migrationsverket och Polisen har tydligen varit bristfällig eller??

3. Han anträffades i samband med en arbetskontroll efter att han hade efterlysts... Rolfs kommentar: Hur kunde det vara en "överraskning" att han kunde påträffas på Agape Second Hand som han berättat om och haft intyg ifrån osv under flera år under asylprocessen? Han har likaså berättat att han bor hos goda vänner för att kunna vara i sin församling 3-4 gånger i veckan - även här hade man kunnat hittat honom utan att sätta in en drastisk "arbetskontroll".  Vare sig en second handbutik eller kyrka är idag en "fredad zon".

4. Trots att han har uppgett att han kommer att medverka till verkställighet säger han samtidigt att han liv är i fara... Rolfs kommentar:  Hossein är i sin goda natur villig att medverka - att han samtidigt berättar för poliserna att - mitt liv är i fara kan väl inte vara vare sig onaturligt eller brottsligt?

5. I nuläget inväntas resehandling från Afghanistans ambassad varför arbetet med att förbereda  och genomföra verkställigheten  av utvisningsbeslutet alltjämt fortgår....  Vid en samlad bedömning finns det risk för att Hossein avviker och de redovisade omständigheterna utgör SYNNERLIGA SKÄL FÖR FORTSATT FÖRVAR.... Rolfs kommentar: Hela Hosseins kontaktnät har betygat via hans advokat att han kommer att få den hjälp och stöd som behövs för att leva ett liv hemma i Lidköping under den tid som han har kvar till utvisningen...

Efter en stund av förbön för Hossein och förbön för myndigheterna - där det påpekades att vi ber inte MOT människor - men däremot MOT OMSTÄNDIGHETERNA!  Bibeln citerades från Lukas 18 om den envisa änkan som åter och åter........ besvärade den orättfärdige domaren.... tills han inte längre orkade med tjatet..... så är vår fortsatta inställning enades alla församlade om - vi fortsätter vädja: "Släpp Hossein fri" - först och främst ifrån det förvaret i Kållered  (läs:fängelseliknande vistelse) men också att bevilja honom asyl!